盖茨欧洲全世界
欧洲/非洲

欧洲/非洲:英语(欧盟)Français.russkij.德意志Español.Polski.意大利语Türkçe.奈达兰Ceština
我们使用cookie了解如何使用我们的网站并提高您的体验。要了解更多信息,请查看我们的Cookie政策。通过继续使用我们的网站,您同意使用我们的饼干和我们的修订隐私政策。 接受

ZASADY UŻYTKOWANIA

1. AkceptCjaWarunkówogólnych

Poniżej przedstawiono warunki umowy prawnej pomiędzy każdym użytkownikiem niniejszej strony (określanym w dalszej części warunków jako"Użytkownik" lub "Ty") a firmą 188金宝搏Gates Corporation i jej spółkami zależnymi działającymi za pośrednictwem Gates Corporation。(określaną w dalszej części warunków jako“188金宝搏盖茨公司”)。Przez dostęp, przeglą丹尼i /滑wykorzystywanie tej strony internetowej (określanej w dalszej części warunkow jako Strona) Użytkownik potwierdza,że przeczytał,zrozumiał我wyraż一zgodęna przestrzeganie tych warunkow oraz wszystkich obowiązują进入praw我przepisow w tym przepisow我praw Stanow Zjednoczonych dotyczą进入eksportu我reeksportu。Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, nie korzystaj ze Strony。Materiały dostarczana za pośrednictwem Strony są chronion prawem, w tym, nie wyłącznie, prawem autoskim Stanów Zjednoczonych i umowami międzynarodowymi。Strona jest kontrolowana i zarządzana przez firmę 188金宝搏Gates Corporation z siedzibą w stanie威斯康星州,Stany Zjednoczone。Jest dostę机构z wszystkich (50) stanow我innych krajowświata, lecz produkty na tej stronie przeznaczone年代ą做sprzedaży滑licencjonowania王寅łącznie na terenie stanow Zjednoczonych klienci我adresy wysyłki Użytkownicy, ktorzy odwiedzajątęStronęz miejsc poza granicami stanow Zjednoczonych,Robią to na własną odpowiedzialność I odpowiadają za przestrzeganie obowiązującego lokalnie prawa。

2.OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

wszelkie roszczeniazwiązanezniniejsząstroną,wykorzystaniem stronicemateriałamina niejuieszczonypodlegająprawu斯坦努威斯康星州,塞拉尼·斯坦威斯康辛,斯坦Zjednoczone,Bezuwzględnianiazasaddotyczęcychkolizjiprzepisówhawnych。您还同意并在此提交威斯康星州密尔沃基县的国家和联邦法院的独家个人管辖权和地点。

3. Znaki Handlowe I Prawa Autorskie

Znaki Handlowe,Znaki Serwisowe I Francowe(Okreńlanedalej jako“Znaki Handlowe”)uȱywanei przedstawione na stronie s'zastrzeȱonymiiniezastrzeȱonyiony i znakami handlowymi gates188金宝搏 corporation我Innych公司。żadnatreśćnastronie niemożebyćimprovewana jako przyznanie,iclikacja,wykluczeniesięz,licencji lub prawa douğywaniażadnegoznaku handlowo przestawionego na stronie,bezuprzedniego pisemnej zgodywłaścicielaznaku handlowogo。uğywanieznakówhandlowych firmy盖茨公188金宝搏司bez Uprzedniej Pisemnej Zgody Gate Corporation Jest Zabronione。188金宝搏Gates Corporation ZakazujeUōywaniaJakiegokolwiekZnaku Handlowo Gate Corporation jako“Szybkiegołęcza”Do strony LubKaïdejinnej strony firmy gates corporation bez Uprzedniej Pisemnej Zgody Gate Corporation。

4.ŁĄcza do stron internetowych osÓb trzecich

niniejsza stronazawierałęczado stronneutewychosóbtrizecich。Stronypowiązanełączami聂萨kontrolowane przez盖茨集团公司盖茨集188金宝搏团聂odpowiada ZAzawartośćjakiejkolwiek stronypowiązanejłączem,żadnełączejakiejkolwiek stronypowiązanejłączem,żadnezmiany LUB uaktualnienia斯特龙powiązanychłączemANI Zaden公司przekazžjakiejkolwiek stronypowiązanejłączem。188金宝搏Gates Corporation UmieszczaTełęczado stronneutewychosóbtrizecichwylączniejako udogodnienie;zamieszczeniejakiegokolwiekłęczanie stanowi akceptacji strony IndeteOWEJ Przez Gate 188金宝搏Corporation。

5. ograniczeniauğytkowania

Prawa autorskie domateriałówzamieszczonychna stroniesìwłasnościć盖茨公司Lu188金宝搏bTwórcyopliamłu。žwyjątkiemprzypadkówokreślonychW¯¯niniejszych warunkach kopiowanie,odtwarzanie,rozpowszechnianie,publikacja,pobieranie,wyświetlanie,ogłaszanieANI przekazywanieW¯¯żadnejformie ANI ZApomocążadnychśrodków,W TYM,聂wyłącznie,elektroniczne,mechaniczne,poprzez kopiowanie,zapisywanie LUB INNYsposóbBEZ uprzedniejPisemnej Zgody 188金宝搏Gates Corporation LubWłaścicielaPrawAutorskich Jest Zabronione。Nie WolnoRównieć,Bez Uprzedniej Pisemnej Zgody Ga188金宝搏te Corporation,TworzyćdokładnychKopii(“Mirrorów”)ż恩尼奇本发明Zawartych Na Stronie Lub Innych Stronach。

6.Zrzeczenie siĘ odpowiedzialnoŚci z tytuŁu gwarancji

Firma GatesDokładaStarańBeynastronienextnowowjzamieszczaćdokładneiaktualneficinetacje。Materiałynaniniejszej stonieudostəpnianesąw aktualnym stanie(“按”原样“)bezżadnychgwarancjizarównowyrażonychwprost jak i dorozumianych,w tyozum,niewyłęcznie,dorozumianych gwarancjizbywalności,przydatności做okrežlonychcelów,nienaruszenia prawa。188金宝搏盖茨集团聂GWARANTUJE ANI聂UDZIELAZASTĘPSTWAPRAWNEGOW¯¯ZWIĄZKUžWYKORZYSTYWANIEM,WAŻNOŚCIĄ,DOKŁADNOŚCIĄLUBWIARYGODNOŚCIĄLUB SKUTKAMIUŻYWANIAMATERIAŁÓWZAMIESZCZONYCH NA NINIEJSZEJ希隆斯克斯拖INTERNETOWEJ我POWIĄZANYCHŁĄCZAMIWSZELKICH INNYCH斯特罗纳克INTERNETOWYCH。ZobowiązaniaiOdpowiedzialNośćFirmy Gat188金宝搏es CorporationDotyczęceProduktówLubUsług盖茨公司StumpowaneSìWyłęczniePrzezZuby,Na PodtawieKtónychdokonanoSprizeażżleub prizekazia licencji。Firma 188金宝搏Gates Corporation Nie GwarantujeDostëpnościWyszczególnionychproptów。dostəpnośćproduktunależypotwierdzićprzyskładaniuzamówienia。ZamówieniaProduktówPodlegająZatwierdzeniuLub Odrzuceniu Przez Gate188金宝搏s Corporation。

7. Szyfrowanie Informacji Rejestracyjnych / Zabezpieczenia

CZęśćRejestracyjna号码Zapewnia Zabezpieczenia Zgodne Ze StandardamiPrzemysłowymidostępnewprizeglądarcekupującego。inneczęścistronysùogólniedostəpne。jeżeliużytkownikstrony uzyskujefiginaljewymagającerejestracji,przedstawiciel手枪możeskontaktowaćsięzużytkownikiemw celu udzielenia pomocy zgodniezgłoszonąpotrzebąleubwynikającejze skierowania do gates corporationprośbebebe188金宝搏bebebebebeyofficiolacje。


产品文献工具栏
打印格式
给朋友发电子邮件